Om oss

ISF Sverige AB bedriver tjänsteutveckling till fackförbund. Bolaget är dotterbolag till Ingenjörsamfundet som är helägt av de fem fackförbunden Unionen, Vision, ST, Finansförbundet och Försvarsförbundet.

Ingenjörsamfundet utvecklar och förvaltar en metodik för utbildning i innovation och entreprenörskap för landets elever på högstadiet – Finn upp.

Finn upp stärker tonåringars idékraft genom att de tränas i problemlösning, kreativitet och i att utveckla sina idéer till uppfinningar.

Elever undervisas i innovationsprocessen som kallas Uppfinnarresan. De får följa med på en resa med fem stationer: Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga. När resan är klar har de utvecklat egna uppfinningar som de kan tävla med i Finn upp, Sveriges största uppfinnartävling för unga.

Finn upp är till största del finansierat av Skolverket och sina ägare.


Tidningsverksamheten nerlagd

Tjänsten för nytecknande av rabatterade tidningsprenumerationer för medlemmar i Unionen, Vision, ST, Finansförbundet och Försvarsförbundet har upphört.

Har du frågor om pågående prenumerationer som förmedlats eller tecknats via ISF Sverige AB hänvisar vi dig till respektive tidnings kundtjänst (se info i tidningen).

Viktig information till dig som prenumererar på Ny Teknik genom ISF Sverige AB >>

visionunionenfinansforbundetst