Om oss

ISF Sverige AB bedriver tjänsteutveckling till fackförbund. Bolaget är dotterbolag till Unga innovatörer (tidigare Ingenjörsamfundet) som är helägt av de fem fackförbunden Unionen, Vision, ST, Finansförbundet och Försvarsförbundet.

Unga innovatörer utvecklar och sprider skolkoncept för den svenska skolan. Målet är att stärka kommande generationers innovativa förmågor såsom kreativitet, problemlösning och samarbete i team genom att stötta undervisningen i skolorna men även i aktiviteter för ungdomar efter skolan.


Tidningsverksamheten nerlagd

Tjänsten för nytecknande av rabatterade tidningsprenumerationer för medlemmar i Unionen, Vision, ST, Finansförbundet och Försvarsförbundet har upphört.

Har du frågor om pågående prenumerationer som förmedlats eller tecknats via ISF Sverige AB hänvisar vi dig till respektive tidnings kundtjänst (se info i tidningen).

Viktig information till dig som prenumererar på Ny Teknik genom ISF Sverige AB >>

visionunionenfinansforbundetst