ISF Rapport 2021:7 Publicerad 2021-09-23

Möjligheter till tidig pensionering 

ISF har kartlagt olika möjligheter att gå i tidig pension i andra länder. Det gäller särskilt personer med ett långt arbetsliv eller tunga arbeten och låga inkomster.

ISF har granskat tio länder närmare och identifierat fem typer av lösningar:

  • Möjlighet till tidig pensionering för personer med många år i arbete eller som påbörjade arbetslivet tidigt.
  • Möjlighet till tidig pensionering för personer i vissa yrken eller med vissa arbetsuppgifter.
  • Möjlighet till tidig pensionering eller nedtrappning genom deltidslösningar och delpensionslösningar för äldre.
  • Möjlighet till tidig pensionering för äldre med nedsatt arbetsförmåga genom sjukförsäkring eller förtidspension.
  • Möjlighet till tidig pensionering för äldre arbetslösa eller förlängd arbetslöshetsersättning för äldre.

De fem möjligheterna till tidig pension som finns i andra länder har både fördelar och nackdelar och ingen av dem kan kopieras in i det svenska pensionssystemet utan problem. En utmaning är att hitta en lösning som träffsäkert når personer med ett långt arbetsliv eller som haft tunga arbeten, samtidigt som den inte ska motverka det generella målet om ett förlängt arbetsliv.

Relaterade publikationer

Tidig och sen pensionering – en analys av pensionsålder, pensionsmotiv och förutsättningar för ett förlängt arbetsliv Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster. ISF rapport 2020:7 Öppnas i nytt fönster.

Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män – en analys av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på arbetsmarknaden ISF rapport 2018:10 Öppnas i nytt fönster.

Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering ISF rapport 2014:7 Öppnas i nytt fönster.