ISF Rapport 2022:4 Publicerad 2022-06-21

Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg

Trots flera satsningar de senaste åren har Pensionsmyndigheten fortsatt stora problem med bostadstillägget i form av långa handläggningstider och en stor mängd oavslutade ärenden. Det drabbar pensionärer med låga inkomster som kan få vänta länge på sina pengar och riskerar att bli återbetalningsskyldiga.

För att komma till rätta med problemen har Pensionsmyndigheten bland annat infört ett nytt arbetssätt som innebär att handläggarna prioriterar att handlägga och avsluta de ärenden där pensionärerna själva ringer in till myndigheten. Men det saknas utvärderingar om vilka resurser arbetssättet kräver och vilka effekter det ger, till exempel hur detta påverkar handläggningstiden för de ärenden där pensionären inte ringer in. ISF rekommenderar därför Pensionsmyndigheten att utvärdera sitt nya arbetssätt för att kunna avgöra hur de bäst ska använda sina resurser.

Det stora antalet pågående ärenden bidrar i dag till långa handläggningstider som drabbar pensionärerna som får vänta länge på att få sitt bostadstillägg. Handläggningstiderna kan också leda till felutbetalningar och till att pensionärer senare blir skyldiga att betala tillbaka pengar. ISF bedömer att Pensionsmyndigheten behöver avsätta mer resurser, antingen genom interna omprioriteringar eller genom ett externt resurs­tillskott, för att arbeta ner mängden pågående ärenden.

Bostadstillägget är en komplex förmån, som är utredningskrävande för Pensionsmyndigheten och svår för pensionärerna. De som ansöker om bostadstillägg har ofta svårt att lämna alla de uppgifter som Pensionsmyndigheten behöver för att fatta beslut. Därför föreslår ISF att regeringen utreder om det är möjligt att förenkla regelverket så att bostadstillägget blir enklare att hantera.

Pressmeddelande

Problem i handläggningen av bostadstillägg drabbar pensionärer med svag ekonomi Pdf, 118.1 kB, öppnas i nytt fönster.