ISF Rapport 2013:7 Publicerad 2013-05-02

Unga förtidspensionärer

Antalet unga vuxna som får aktivitetsersättning har under de senaste 15 åren fördubblats i Sverige och bedöms fortsätta att öka kommande år. ISF har i två tidigare rapporter (2011:10 och 2012:1) analyserat hypoteser bakom utvecklingen och har nu också genomfört ett projekt med syfte att jämföra regelverk och utveckling i Sverige med motsvarigheter i Danmark, Finland, Island, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

Studien visar att den svenska utvecklingen inte är unik i ett internationellt perspektiv. I alla studerade länder utgör andelen förtidspensioner några procent av befolkningen i de aktuella åldersgrupperna.

I alla de studerade länderna är psykiska sjukdomar och syndrom den mest förekommande diagnosgruppen bland unga förtidspensionärer.

Jämförelsen av de olika nationella systemen visar dock att det finns relativt stora skillnader i regelverken, handläggningen av förtidspensionsärenden och insatserna för att stärka unga förtidspensionärers arbetsförmåga. Länderna skiljer sig bland annat åt vad gäller kraven som ställs på mottagarna, på styrkan i de ekonomiska incitament som utnyttjas och hur arbetsnära de erbjudna aktiviteterna är. Även om slutsatser om åtgärder inte direkt kan överföras från ett land till ett annat, finns här underlag för ett erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Unga med aktivitetsersättning - 2011:10

Aktivitetsersättning

Summary report 2013:7 in English Pdf, 210.7 kB, öppnas i nytt fönster.