ISF Rapport 2011:10 Publicerad 2011-07-01

Unga med aktivitetsersättning

Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat kraftigt de senaste tio åren och uppgick 2010 till mer än 30 000 personer. Tendensen är inte unik för Sverige men mer uttalad här än i omvärlden.

ISF beskriver i föreliggande rapport – den första i en serie med aktivitetsersättning som gemensamt tema – bakgrunden till denna utveckling och sammanställer också några av de hypoteser som har framlagts som förklaring till ökningen. Någon prövning av hypoteserna har inte genomförts inom ramen för detta delprojekt.

Huvudorsaken bakom det ökade inflödet är ett ökande antal ungdomar med företrädesvis psykisk funktionsnedsättning som får ersättning för förlängd skolgång. Vissa tillskriver denna utveckling externa orsaker i samhället utanför skolan, medan andra menar att orsakerna står att finna bland regler och incitament inom skolan. ISF avser att analysera denna fråga i en kommande rapport.

Understrykas bör att utvecklingen också har positiva inslag. Tiden med ersättning har kortats, och allt fler som lämnar ersättningen går också ut i arbetslivet.

Aktivitetsersättning