2024:1 Publicerad 2024-02-22

Effekter av ISF:s verksamhet

Denna skrivelse redovisar de effekter av ISF:s verksamhet som vi har kunnat se under 2023 på styrning, handläggning och rättsutveckling inom socialförsäkringen.

Skrivelsen inleds med en allmän diskussion om effekterna av tillsyns- och granskningsverksamheten. Därefter redovisas effekter av ISF:s arbete på riksdagens och regeringens styrning, på myndigheternas styrning och handläggning och på rättsutvecklingen inom socialförsäkringsområdet. Skrivelsen avslutas med en beskrivning av vilken spridning ISF:s rapporter har fått i övrigt under året.