2022:3 Publicerad 2022-10-03

Framkomligheten för ISF att tillämpa ett intersektionellt perspektiv

Regeringen har gett ISF i uppdrag att undersöka om det är möjligt för myndigheten att tillämpa ett intersektionellt perspektiv i myndighetens analyser i framtiden.

Vi anser att ett intersektionellt perspektiv är viktigt och att ISF redan i dag kommit en bit på vägen med att belysa olika maktordningar, även om vi i tidigare granskningar inte använt begreppen maktordningar eller inter­sektionalitet.

Vi ser att det finns möjligheter för ISF att tillämpa ett intersektionellt perspektiv i större utsträckning i granskningsverksamheten. Det gäller framför allt när vi tar fram och prioriterar mellan olika gransknings­idéer. Men vi kan också använda perspektivet genom att exempelvis inhämta fler akter i aktgranskningar eller i större utsträckning kombinera aktgranskningar med registerdata för att kunna redovisa resultaten uppdelat på flera maktordningar.

Att tillämpa ett intersektionellt perspektiv i större utsträckning än i dag skulle påverka myndighetens prioriteringar och skulle kunna medföra att myndighetens behov av resurser ökar. Vi måste också beakta de risker för intrång i enskildas personliga integritet som ett utvidgat intersektionellt perspektiv innebär.