2018:1 Publicerad 2018-05-04

Egenföretagare och tjänstepension

Detta är underlaget till en delrapportering från ISF:s projekt ”Vem får
avsättningar till tjänstepension”. I projektet studeras tjänstepensionernas
täckningsgrad bland anställda och företagare. Inom ramen för projektet
besvaras också ett regeringsuppdrag från 2018 års regleringsbrev,
”Egenföretagare och tjänstepension”.

Delrapporteringen avser detta regeringsuppdrag och är därför avgränsad till
företagares egna pensionsavsättningar. Underlaget innehåller översiktliga
diagram, sifferunderlag och en kortfattad metodbeskrivning från en
presentation som gjordes för Socialdepartementet den 4 maj 2018.

Rapport 2018:15 Vem får avsättningar till tjänstepension?