2014:3 Publicerad 2014-06-19

Bilstöd

I samband med en granskning av bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ISF 2014:11) har ISF uppmärksammat att beslut om anpassningsbidrag som avser paketlösningar vid golvsänkning av bilar fattas på bristfälligt underlag.

Detta medför att bidrag betalas ut för anpassningar som den försäkrade inte behöver för att kunna använda bilen. Vissa av dessa är överhuvudtaget inte avsedda att kompensera för ett funktionshinder.