2014:2 Publicerad 2014-06-13

Återkrav i assistansersättning

Försäkringskassan har aviserat att formen för utbetalning av assistansersättning kommer att förändras. Avsikten är att under år 2015 ändra från förskottsbetalning till efterskottsbetalning för de flesta försäkrade men med vissa undantag.

Syftet med denna skrivelse är att beskriva och analysera den nuvarande
hanteringen av återbetalning av assistansersättning och de problem den
medför. I skrivelsen analyseras också vad en övergång från förskottsbetalning till efterskottsbetalning kan innebära för antalet återkravsärenden och
handläggningen av dessa.

Slutsatsen av analysen av återkrav av assistansersättning är att det är positivt att Försäkringskassan avser att införa efterskottsbetalning av ersättningen. En efterskottsbetalning bör medföra ökade förutsättningar för en förenklad och mer transparent administration av assistansersättning, även om vissa frågor även då kommer återstå att hantera.