2011:2 Publicerad 2011-05-31

Försäkringskassans handlingsplan

I denna skrivelse kommenterar ISF Försäkringskassans handlingsplan för effektiviseringsarbete.

Handlingsplanens viktigaste åtgärd för att komma ned till den budgetnivå som
regeringen angett för 2013, är att avveckla kontorsnätet för spontana besök, som i huvudsak består av de så kallade servicekontoren. Regeringen har dock gett Försäkringskassan i uppdrag att avvakta med verkställandet av denna åtgärd tills myndigheten gjort en mer djupgående analys av medborgarnas servicebehov. ISF konstaterar att det fanns brister i handlingsplanen när det gäller beskrivningen av servicekontoren.

ISF konstaterar vidare att Försäkringskassan kunde ha gått längre när det gäller att överväga andra mer komplexa sparåtgärder som ett alternativ till avvecklingen av servicekontoren. Den korta tid som Försäkringskassan hade för att ta fram handlingsplanen kan ha bidragit till att mer komplexa alternativ inte hann utredas ordentligt.