ISF Rapport 2024:2 Publicerad 2024-03-26

Försäkringskassans återbetalningsverksamhet

Från september 2022 kan myndigheter lämna en obetald skuld direkt till Kronofogdemyndigheten för indrivning. ISF har på uppdrag av regeringen granskat hur lagändringen har påverkat Försäkringskassans arbete med återkrav.

Granskningen visar att Försäkringskassan har anpassat verksamheten skyndsamt, men också genomfört två andra förändringar inom återbetalningsverksamheten som inte är en konsekvens av lagändringen.

Försäkringskassan har i samband med lagändringen även infört striktare villkor för avbetalningsplaner och omorganiserat återbetalningsverksamheten för en effektivare hantering av återkrav.

Hanteringen av avbetalningsplaner är nu mer i linje med regelverket som gällt både innan och efter lagändringen och som säger att en plan inte ska pågå i mer än ett år. Men det är en stor förändring jämfört med tidigare då avbetalningsplaner vanligen löpte längre än ett år och ibland upp till fem år.

Försäkringskassans förändringar bör följas upp längre fram eftersom de påverkar såväl enskildas ekonomiska situation som statens förmåga att få tillbaka felaktiga utbetalningar. Det är sannolikt att de tre förändringarna (lagändringen, myndighetens striktare förhållningssätt till återbetalning och organisatoriska åtgärder för en snabbare återbetalning) tillsammans påverkar utfallet mer än vad enbart den specifika lagändringen gör.