ISF Rapport 2023:12 Publicerad 2023-11-15

Att ta ansvar för sin pension

En viktig tanke i det svenska pensionssystemet är att människor ska ta ett eget ansvar för sina pensioner genom att göra medvetna pensionsval. Men det är svårt för människor att göra sådana val.

De viktigaste pensionsvalen är de val som påverkar hur mycket pension människor tjänar in – hur mycket och hur länge de arbetar och hur välbetalda arbeten de har. Dessutom finns en mängd val inom pensionssystemet som gäller hur de fördelar, placerar och tar ut den intjänade pensionen. Men ISF:s rapport visar att det finns brister och begränsningar som gör det svårt för människor att göra medvetna pensionsval.

Det beror bland annat på att pensionssparare ofta har begränsade kunskaper om pensionssystemet, om sina pensioner och om ekonomi mer allmänt. Det finns också psykologiska mekanismer som gör att människor har svårt att göra långsiktigt kloka pensionsval.

Pensionerna påverkas också av faktorer som inte går att förutse, till exempel den ekonomiska utvecklingen på kapitalmarknaden eller olika politiska beslut. Dessutom är människors valmöjligheter begränsade på olika sätt, bland annat när det gäller pensionsavsättningar och hur länge de arbetar.

En medvetenhet om dessa brister behöver finnas med i pensionsdebatten. Bristerna beror delvis på hur det svenska pensionssystemet är utformat, och hur det har förändrats sedan det infördes. Men de avspeglar också mer grundläggande dilemman, till stor del politiska avvägningar, som alla pensionssystem behöver hantera.

En viktig avvägning är den mellan individens och politikens ansvar för pensionerna. Men det krävs också avvägningar mellan inkomstskydd och grundskydd, mellan förutsägbarhet för dagens pensionssparare och handlingsfrihet för morgondagens politiker och väljare, och mellan olika synsätt på vad som är rättvisa pensioner.