ISF Rapport 2023:11 Publicerad 2023-11-09

Vilka föräldrar använder obetald föräldraledighet?

ISF har undersökt hur olika grupper av mammor och pappor kombinerar betald och obetald föräldraledighet under barnets första två år. Resultaten visar att mammor är föräldralediga i genomsnitt drygt 12 månader under barnets första två år. Fyra av dessa månader är obetald ledighet. Det är längre än pappors användning av både betald och obetald föräldraledighet.

Föräldraledighet regleras i två olika regelverk – rätten att vara ledig från arbetet (obetalt) och möjligheten att använda föräldra­penning (betalt). Det innebär att en förälder kan varva betald och obetald föräldraledighet. Rapporten visar att den totala föräldraledigheten är mindre jämställd än uttaget av föräldrapenning. En stor del av det beror på att nästan en tredjedel av mammors totala föräldraledighet är obetald.

Resursstarka föräldrapar och föräldrapar där båda är inrikes födda är totalt föräldralediga längre än övriga föräldrapar. Och mammor i resurstarka föräldrapar är mer obetalt lediga och mindre betalt lediga än övriga mammor.

Rapporten visar också att utrikes födda mammor tar ut mer föräldrapenning än inrikes födda mammor. Men när vi lägger till den obetalda ledigheten är inrikes födda mammor föräldralediga nästan en månad längre än vad utrikes födda mammor är.

När pappor i mer resursstarka föräldrapar tar ut en större del av föräldrapenningen så påverkar inte det mammors totala föräldraledighet i någon större utsträckning. I stället leder det till att mammor använder möjligheten som finns i föräldraledighetslagen att dryga ut föräldraledigheten med obetalda dagar för att vara hemma längre med sina barn.

Föräldraledigheten regleras av två regelverk

Det är två olika regelverk som reglerar möjligheten att använda föräldrapenning och rätten att vara ledig från arbetet. Den ena är socialförsäkringsbalken (SFB) och den andra är föräldraledighetslagen.

Enligt SFB har vardera förälder totalt 240 dagar med föräldrapenning – 195 dagar är inkomstbaserade och 45 dagar är så kallade lägstanivådagar med en lägre ersättning. Från och med barn födda 2016 är 90 dagar, av de inkomstbaserade dagarna, reserverade och kan inte överföras till den andra föräldern. För barn födda före 2016 var 60 dagar reserverade för vardera föräldern.

Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rätt att vara ledig från sitt arbete, med eller utan föräldrapenning, under barnets första 18 månader. Det här innebär att en förälder inte behöver ta ut föräldra­penning för alla dagar i veckan, utan kan varva betald och obetald ledighet framför allt under barnets första år.

Inom SFB finns en annan regel som säger att en förälder, efter att barnet fyllt ett år, behöver ta ut föräldrapenning för alla de dagar som hen annars skulle ha arbetat, vanligtvis fem dagar i veckan, för att på så sätt skydda sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i händelse av exempelvis sjukdom eller vid behov av tillfällig föräldrapenning. Det innebär att möjligheten att varva betald och obetald föräldraledighet före och efter barnets ettårsdag skiljer sig åt.