ISF Rapport 2023:3 Publicerad 2023-04-27

Gigarbetare och socialförsäkringen

ISF har granskat gigarbetarnas möjligheter att få sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (vab). Rapporten visar att det inte finns något i regelverkets konstruktion som förhindrar gigarbetare att ta del av socialförsäkringen, men det oregelbundna arbetet kan leda till problem.

Gigarbetare kan stöta på svårigheter vid ansökan om sjukpenning, föräldrapenning och vab hos Försäkringskassan. Svårigheterna grundar sig på att försäkringen är konstruerad för regelbundna tillsvidareanställningar, medan gigarbete ofta är oregelbundet och oförutsägbart.

Socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid förlorad arbetsinkomst. Ersättningarna baseras därför på den framtida inkomsten. Men det går inte att beräkna den framtida inkomsten för gigarbetare eftersom de inte vet hur många uppdrag de får och när de får dem. Det gör att de inte kan förutse hur mycket de kommer att tjäna framöver.

Gigarbetare kan också jobba i olika anlitandeformer, det vill säga de kan vara anställda, egenanställda eller egenföretagare. De olika anlitandeformerna påverkar Försäkringskassans bedömningar och gör att likartat arbete kan bedömas på olika sätt. Det kan också vara svårt att avgöra vilken anlitandeform en gigarbetare har. Dessutom har gigarbetare oftast inte en arbetsgivare som kan hjälpa till med rehabilitering och inkomma med uppgifter till Försäkringskassan.

Pressmeddelande

Utmaningar i gigarbetares tillgång till ersättning vid sjukdom och föräldraskap Pdf, 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.