ISF Rapport 2022:3 Publicerad 2022-03-31

Löneväxling till tjänstepension

Löneväxling är en möjlighet för höginkomsttagare att höja sina tjänstepensioner. Mellan 110 000 och 150 000 anställda med inkomster över intjänandetaket för allmän pension löneväxlar till tjänstepension varje månad.

Löneväxling till tjänstepension innebär att en anställd kommer överens med arbetsgivaren om att byta en del av sin bruttolön mot extra avsättningar till sin tjänstepension. Löneväxling kan innebära vissa skattemässiga fördelar för personer med inkomster över intjänandetaket för allmän pension, drygt 47 700 kr i månaden, men anses inte lämplig för personer med lägre inkomster. Fokus i ISF:s analyser ligger därför på de anställda som har inkomster över intjänandetaket.

I denna grupp bedömer vi att mellan 110 000 och 150 000 personer löneväxlar varje månad, och att löneväxlingen omfattar någonstans mellan 5 och 9 miljarder kronor årligen. De stora intervallen beskriver en osäkerhet i bedömningarna. Osäkerheten beror på att det saknas offentlig statistik om löneväxling och att de dataunderlag som ISF använt har vissa brister.

Löneväxlingen varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Det beror främst på att andelen högavlönade är olika stor i olika grupper. Totalt sett är det fler män än kvinnor som löneväxlar. Bland de anställda som har inkomster över intjänandetaket för allmän pension är det däremot ingen tydlig skillnad i andelen män respektive kvinnor som löneväxlar.

Totalt sett löneväxlar högutbildade i större utsträckning än lågutbildade, och medelålders och äldre anställa löneväxlar i större utsträckning än yngre. De flesta som löneväxlar är privatanställda tjänstemän. Bland anställda med löner över intjänandetaket är det också höga andelar regionanställda som löneväxlar.

Pressmeddelande

Löneväxling till tjänstepension varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade publikationer

Förstudie om löneväxling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.