ISF Rapport 2021:10 Publicerad 2021-12-14

Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag

ISF har utvärderat det reformerade stödet omvårdnadsbidrag som ersatte vårdbidrag i januari 2019. Efter reformen är det tydligare vad som krävs för att bli beviljad omvårdnadsbidrag på olika ersättningsnivåer. Men det är fortfarande oklart hur bedömningar ska göras av vad som ingår i ett normalt föräldraansvar.

Omvårdnadsbidraget är en ersättning som kan beviljas föräldrar som tillgodoser behov hos barn med funktionsnedsättning, som går utöver vad som ingår i det normala föräldraansvaret. Men det är oklart vad som kan anses ingå i normalt föräldraansvar för barn i olika åldrar. Eftersom detta är en viktig del i Försäkringskassans bedömning av rätten till omvårdnadsbidrag, kan det leda till att liknande behov hos barn bedöms på olika sätt. ISF anser att det skapar en situation som inte är rättssäker.

Granskningen visar att det även är oklart hur bedömningen av ärenden där barn som inte går i skolan (s.k. hemmasittare) eller går reducerad tid i skolan ska göras, oavsett om skolan anses vara ett annat samhällsstöd eller inte. Det framgår inte heller tydligt vilket beviskrav som Försäkringskassan anser gäller för omvårdnadsbidraget.

ISF lämnar ett antal rekommendationer till Försäkringskassan och en rekommendation till regeringen. ISF rekommenderar regeringen att ge lämplig myndighet i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer om vad som ska anses ingå i föräldraansvaret vid barns olika åldrar.

Relaterade publikationer

Införandet av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning – ISF rapport 2020:5 Öppnas i nytt fönster.