ISF Rapport 2021:2 Publicerad 2021-03-18

Avslag på ansökan om aktivitetsersättning

ISF har följt nära 3000 unga personer i åldrarna 20 till 24 år som har fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning under åren 2015–2017. De som vi följer har inte haft aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga tidigare. I analysen har ISF undersökt hur många som kommer i arbete eller börjar studera, hur deras ekonomiska situation ser ut samt om de tar del av insatser genom Arbetsförmedlingen.

De unga personer som söker aktivitetsersättning har vanligtvis funktionsnedsättningar eller sjukdomar som påverkar den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Året efter avslagsbeslutet saknar många inkomst av arbete – 7 av 10 har låga eller inga inkomster och få studerar. Undersökningen tyder på att det är en situation som för många kvarstår i flera år. Hälften har inte gått ut gymnasiet när de får avslagsbeslutet, vilket försvårar deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

4 av 10 i gruppen behöver vända sig till socialtjänsten för sin försörjning och det är vanligare att de har nytillkomna skulder hos Kronofogdemyndigheten än bland andra unga. Många av dessa unga startar alltså sitt vuxenliv i en ekonomiskt utsatt situation.

I rapporten lyfter ISF fram tre områden som vi anser är särskilt viktiga för att stödja denna grupp unga personer:

  • Det behövs verkningsfulla insatser för att stödja de unga att komma i sysselsättning – studier eller arbete.
  • Det behövs ett tidigt stöd och tidiga insatser från Arbets­förmedlingen för att de unga ska komma i sysselsättning.
  • Det behövs åtgärder för att minska risken för att de unga hamnar i en ekonomiskt utsatt situation.