ISF Rapport 2020:7 Publicerad 2020-11-24

Tidig och sen pensionering

Människors arbetsförhållanden har stor betydelse för deras beslut att gå i pension eller att fortsätta arbeta. Möjligheten att gå ner i arbetstid och anpassning av arbetsuppgifter är viktiga faktorer för att fortsätta arbeta för flera.

När människor går i pension har stor betydelse, både för deras egna pensionsinkomster och för samhällsekonomin. ISF har undersökt vilka faktorer som påverkar tidpunkten för pensionering och vilka motiv människor själva har för att gå i pension eller fortsätta arbeta.

Rapporten visar att de flesta uppger positiva motiv för sina beslut att gå i pension eller att fortsätta arbeta. De som går i pension svarar att de har andra meningsfulla saker att göra än att arbeta. Och de flesta som fortsätter arbeta svarar att de gör det för att arbetet är stimulerande.

Men det finns även en förhållandevis stor grupp som går i pension tidigt på grund av hälsoskäl eller för att arbetet är alltför stressigt. Runt en femtedel fortsätter också arbeta av huvudsakligen ekonomiska skäl.

Personer som själva kan styra över sitt arbete blir kvar längre i arbetslivet. Framför allt verkar möjligheten att gå ner i arbetstid vara en viktig förutsättning för att förlänga arbetslivet. Nästan hälften av de som arbetat heltid vid 64 års ålder hade gått ner på deltid efter 65. Och en fjärdedel av alla som arbetar efter 65 uppger att de skulle vilja minska sin arbetstid.

Även arbetsgivarnas inställning har betydelse för ett förlängt arbetsliv. En majoritet av de som fortsatt att arbeta efter 65 uppger att uppmuntran och stöd från arbetsgivaren har varit en bidragande orsak. Det finns också en mindre andel som svarar att de gått i pension för att de känt sig motarbetade av sina arbetsgivare.

Om enkätundersökningen

Rapporten är ett samarbete med forskare på Linnéuniversitet som även var ansvariga för den underliggande enkätstudien. Runt 12 000 personer mellan 65 och 76 år svarade på frågorna.