ISF Rapport 2020:5 Publicerad 2020-05-05

Införandet av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Betydande brister i Försäkringskassans förutsättningar för att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har fått allvarliga konsekvenser för många personer och familjer med barn med funktionsnedsättning.

ISF har granskat införandet av förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som ersatte vårdbidrag och handikappersättning i januari 2019.

– Försäkringskassan har haft för kort tid för förberedelser och det har inte funnits tillräcklig kapacitet i handläggningen för att hantera alla ansökningar som kommit in, säger Maria Gustavson, projektledare på ISF.

Granskningen visar att handläggningstiderna gradvis har vuxit och sedan hösten 2019 är de i genomsnitt åtta månader. Cirka 38 000 personer inom omvårdnadsbidrag och cirka 20 000 inom merkostnadsersättning väntar på beslut om sin ansökan i mars 2020.

– Det är allvarligt med så långa handläggningstider. Det drabbar personer och familjer med barn med funktionsnedsättning. Många blir av med sina tidigare ersättningar, som fasas ut under införandet av de nya, och står då utan ersättning under en lång period, säger Maria Gustavson.

Vid framtida reformer behöver regeringen säkerställa att det finns tillräckligt med tid och resurser för Försäkringskassan att göra nödvändiga förberedelser.

– Sex månader från beslut till införande är kort tid för en så stor reform. Myndigheten behöver bland annat hinna utveckla nytt it-stöd, tolka lagstiftningen och omsätta den till praktiska vägledningar och arbetsprocesser, rekrytera och utbilda handläggare, beslutsfattare och specialister, säger Maria Gustavson.

Försäkringskassan behöver samtidigt säkerställa att området som ska genomföra en reform har tillräcklig kapacitet i handläggningen i förhållande till de behov som kommer att uppstå, för att enskilda inte ska drabbas.

Fakta om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Den 1 januari 2019 infördes två nya förmåner hos Försäkringskassan för personer med funktionsnedsättning.

      • Omvårdnadsbidrag kan betalas ut till föräldrar med barn som på grund av sin funktionsnedsättning behöver omvårdnad och tillsyn.
      • Merkostnadsersättning kan betalas ut till vuxna som har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning, samt till föräldrar som har merkostnader på grund av sitt barns funktionsnedsättning.

      De nya förmånerna ersätter förmånerna vårdbidrag för föräldrar till barn med funktionsnedsättning och handikappersättning för vuxna med funktionsnedsättning, som efter den 1 januari 2019 fasas ut.