ISF Rapport 2019:10 Publicerad 2019-12-11

En jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen

En ny granskning som utförts av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har inte funnit några skillnader i hur Försäkringskassan handlägger kvinnors och mäns ärenden vid ansökan om livränta. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

I fyra olika delstudier har forskare vid Göteborgs universitet granskat om det finns osakliga skillnader i hur Försäkringskassan handlägger kvinnors och mäns ärenden vid ansökan om livränta från arbetsskadeförsäkringen. En sammantagen slutsats är att forskarna inte har funnit några systematiska och osakliga skillnader i handläggningen.

Men forskarna reserverar sig för att dra alltför säkra slutsatser från studierna. De pekar bland annat på att antalet ärenden som de granskat varit för få och att de haft problem med att få tillgång till viss statistik som hade behövts för att kunna ge ett säkrare svar.

ISF har kompletterat rapporten med analyser som bland annat visar att skillnaden mellan andelen kvinnor och andelen män som beviljas livränta minskat de senaste åren. Men om detta beror på att Försäkringskassans handläggning blivit mer jämställd eller om det beror på andra faktorer går inte att avgöra utifrån de analyser som gjorts i rapporten.