ISF Rapport Publicerad 2013-09-02

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Projektet har analyserat hur flödena mellan sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt arbetslöshet ser ut och har utvecklats under de senaste tio åren. En intressant fråga är om de förändringar som gjorts inom försäkringarna de senaste åren gett tydliga återverkningar i människors beteendemönster.

Rörligheten mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna är fortfarande låg. Andelen sjukskrivna som går till arbetslöshet har ökat efter införandet av de fasta tidsgränserna i sjukförsäkringen. Ökningen är relativt stor, men har skett från en låg nivå. Rörligheten från arbetslöshet till sjukskrivning har däremot minskat över tid. Författarna menar att den låga rörligheten mellan försäkringarna är ett tecken på att det i båda försäkringarna finns individer som egentligen befinner sig i fel försäkringssystem.

- Det vi ser är att försäkringarna i hög grad är utformade för övergångar från arbete till försäkringarna, inte mellan dem, säger Kristian Persson Kern, utredare vid ISF. Skillnaderna i försäkringarnas konstruktion medför ofta negativa konsekvenser för personer som byter eller tvingas byta ersättningssystem.

Rapporten finns att beställa gratis genom s.psfu@regeringskansliet.se
Du kan också läsa rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..