Om webbplatsen

Det övergripande syftet med ISF:s webbplats är att tillgängliggöra de iakttagelser som vi gör i våra granskningar. Webbplatsen ska underlätta demokratisk insyn, såväl i de verksamheter vi granskar som i vår egen.

Innehållet på den här webbplatsen utgörs till största delen av ISF:s granskningsresultat. Här finns samtliga våra rapporter tillgängliga att läsa och ladda ner, eller att beställa kostnadsfritt i tryckt format. På webbplatsen hittar du även information om inledda och pågående granskningar, remissvar, lediga tjänster och kontaktinformation.

De huvudsakliga målgrupperna för vår kommunikation är politiker och tjänstemän i riksdagen och regeringskansliet samt utredare och beslutsfattare vid statliga myndigheter inom socialförsäkringsområdet. Men också du som enskild medborgare och privatperson, eller medlem i intresseorganisation är del av en viktig målgrupp för oss. Du ska kunna använda webbplatsen för att ta del av oberoende information om hur myndigheterna sköter sina uppdrag.

Vi strävar efter att isf.se ska kunna kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. I största möjliga mån försöker vi uppfylla de standarder som finns på https://webbriktlinjer.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. nivå WCAG 2.1 AA.

Brister i tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

Pdf-filer som är skapade augusti 2019 och tidigare kommer vi inte att tillgänglighetsanpassa på grund av att det medför så stora resurser att vi anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra just nu. Kontakta oss om du behöver hjälp med en pdf som inte är tillgänglighetsanpassad.

Kontakta oss om du upplever hinder

Mejla registrator@isf.se om du vill meddela oss brister gällande tillgängligheten så ska vi försöka rätta till dessa så snart vi kan.

Webbplatsen är testad och fungerar i de flesta moderna (och uppdaterade) webbläsare, som Firefox, Chrome, Safari och Edge. Webbplatsen fungerar allra bäst från dator med skärm som klarar att visa en satsyta i fullstorlek som motsvarar minst 1024 pixlars bredd. Webbplatsen fungerar även bra från surfplatta och mobiltelefon. Innehåll kan däremot flyttas och visas i en annan ordning om du besöker den från en mobiltelefon.

Webbplatsen använder verktyget Sitevision för publicering och innehållshantering.

Du kan kontakta oss på flera olika sätt. Utöver kontakt- och beställningsformulären på webbplatsen, kan du till exempel nå oss via e-post, genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller via våra ansökningsformulär för lediga tjänster. I all kontakt med oss värnar vi om din personliga integritet.

Läs mer om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter

ISF:s webbplats använder sig av så kallade cookies (små textbaserade filer som placeras på besökarens dator), för att förbättra webbplatsens funktionalitet och för att analysera besöksstatistik, i syfte att kunna utveckla webbplatsen och dess innehåll. Du kan själv kontrollera vilka kakor som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar.

Läs mer om hantering av kakor

Om inget annat anges, får innehållet på ISF:s webbplats användas fritt, förutsatt att källan alltid anges. Inspektionen för socialförsäkringen står bakom all information som finns på isf.se.

ISF tar inte ansvar för innehållet i andra myndigheters och organisationers webbplatser som länkas till.

Pressbilder får användas fritt i redaktionellt syfte under förutsättning att fotografens namn anges. Andra bilder på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från ISF:s kommunikationsavdelning.

ISF:s logotyp får endast användas med medgivande från ISF:s kommunikationsavdelning. Vi medger användning uteslutande i de fall ISF står som avsändare för information, till exempel i samband med konferenser och mässor där vi deltar.

Behöver du hjälp att hitta det du söker eller har svårt att använda webbplatsen är du välkommen att kontakta webbansvarig. Vi tar tacksamt emot synpunkter eller idéer som kan hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Webbansvarig

Kommunikationsansvarig vid ISF, kommunikation@isf.se