Om ISF

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en effektiv och rättssäker socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen.

ISF bildades 2009 och har runt 50 medarbetare. Vi granskar och analyserar socialförsäkringsområdet. ISF har en central roll inom socialförsäkringen genom att bidra till att rätt ersättning betalas ut till rätt person i tid.

Socialförsäkringen berör och skapar trygghet för människor genom hela livet. Många människor använder någon eller några av de många förmåner som socialförsäkringen omfattar.

ISF:s uppdrag att granska och utvärdera socialförsäkringsområdet innebär att vi arbetar för att föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen, pensioner och andra områden fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Våra granskningar förser regeringen och myndigheter med kunskap för att kunna utveckla och förbättra socialförsäkringen.

Vårt uppdrag

Om våra rapporter