ISF Rapport Publicerad 2025-05-31

Kvalitet i Försäkringskassans beslut om återkrav

ISF granskar kvaliteten i Försäkringskassans handläggning och beslut om återkrav inom föräldrapenning och sjukpenning.

Vi undersöker hur Försäkringskassan utreder återkravsskyldighet och eftergift inom föräldrapenning och sjukpenning. Hur tolkar och tillämpar myndigheten bestämmelserna om återbetalning, eftergift, utredningsskyldighet och bevisbörda i sina ärenden? Vad säger reglerna? Och avgör Försäkringskassan ärendena utifrån tillräckliga underlag och beviskrav?

Resultatet av granskningen kommer att rapporteras under maj 2025.

Det här är andra delen av ett granskningsprojekt av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens återkravsverksamheter. I första delen granskar vi hur myndigheterna styr och organiserar sin återkravsverksamhet Öppnas i nytt fönster., liksom hur utfall och resultat ser ut. Nu granskar vi kvaliteten av Försäkringskassans handläggning av återkrav inom två utvalda förmåner: föräldrapenning och sjukpenning.