ISF Rapport Publicerad 2024-12-20

Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens efterkontroller av bostadstillägg

ISF ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar för att säkerställa att uppgifterna som ligger till grund för beslut om bostadstillägg är korrekta.

Bostadstillägg ska ge möjlighet till en god bostadsstandard för personer med begränsad ekonomi. Det är en utredningskrävande förmån att handlägga både för Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Den som ansöker om förmånen behöver lämna många uppgifter om sina inkomster, boendekostnader och eventuella tillgångar. Personer med bostadstillägg måste även anmäla ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken på förmånen.

Det är vanligt att personer med bostadstillägg inte anmäler ändrade förhållanden, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar.

ISF kommer att analysera hur myndigheterna gör sina uppgiftskontroller under handläggningen och om efterkontrollerna fångar upp och hanterar ändrade förhållanden så att besluten grundar sig på korrekta uppgifter.

En granskning av efterkontroller av bostadstillägg skulle kunna bidra till att fel i handläggningen i framtiden bättre kan hanteras eller undvikas. Detta skulle i så fall bidra till en större rättssäkerhet i beslut om förmånen.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 20 december 2024.

Rapport 2022:4 Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg Öppnas i nytt fönster.

Rapport 2014:14 Handläggningen av bostadstillägg Öppnas i nytt fönster.

Rapport 2013:8 Handläggningen av bostadstillägg - införande av tillsvidarebeslut Öppnas i nytt fönster.

Rapport 2012:3 Handläggning av bostadstillägg, Hanteringen under 2011 Öppnas i nytt fönster.