ISF Rapport Publicerad 2025-12-31

Omfördelning av inkomster och risker i sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och pension

ISF ska analysera om och i vilken omfattning sjukpenningen, sjuk- och aktivitetsersättningen samt den allmänna pensionen jämnar ut risker och omfördelar inkomster mellan män och kvinnor samt mellan hög- och låginkomsttagare.

Sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen är utformad som en obligatorisk och statlig finansierad inkomstförsäkring som omfattar alla som arbetar. Försäkringens utformning kan leda till en omfördelning av inkomster från dem med låg risk för sjukdom och funktionsnedsättning till dem med hög. Den allmänna pensionen avviker från nämnda försäkringar genom att den består av två delar och är ett avgiftsbaserat system som till större delen ligger utanför den statliga budgeten. Men gemensamt för samtliga förmåner är att det finns ett takbelopp över vilka ersättningar inte utbetalas. Arbetsgivare fortsätter dock att betala avgifter och skatt över detta tak, vilket kan förstärka inslaget av ekonomisk omfördelning.

Tidigare studier av riskutjämning och omfördelning av inkomster av enskilda försäkringssystem pekar på en relativt stor omfördelning mellan män och kvinnor samt mellan olika inkomstgrupper. ISF kommer att genomföra en uppdaterad analys av omfördelningen mellan olika grupper. Vi kommer också att i större detalj än tidigare belysa hur finansieringen av förmånerna bidrar till omfördelningen av inkomster.

Redovisning

Projektet kommer att redovisas per förmån och rapporterna planeras publiceras sista kvartalet 2024 (sjukpenning), första kvartalet 2025 (sjuk- och aktivitetsersättningen) och andra eller tredje kvartalet 2025 (allmänna pensionen).

Relaterat

Projektet är en del av ett uppdrag från regeringen som ska att analysera socialförsäkringens påverkan på arbetsutbudet och tillväxten, försäkringens fördelningseffekter och drivkrafter för att begränsa sjukfrånvaron samt risker för oönskade beteendeförändringar till följd av försäkringens utformning. Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.