ISF Rapport Publicerad 2024-10-31

Försäkringskassans handläggning utifrån ett likabehandlingsperspektiv

ISF har fått i uppdrag av regeringen att analysera Försäkringskassans handläggning utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

Det finns skillnader i sjukskrivning och utbetalning av sjukpenning mellan olika grupper, men orsakerna till dessa skillnader är svåra att fastställa. ISF ska granska om det finns tecken på förekomst av olika behandling i Försäkringskassans handläggning av sjukpenning.

Utöver att identifiera risker för olika behandling kommer granskningen också att sträva efter att belysa vilka förutsättningar som krävs för att uppnå likabehandling och under vilka omständigheter olika behandling kan förekomma. Granskningen kan på så sätt bidra till att förbättra Försäkringskassans möjligheter att förebygga olika behandling i handläggningen.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2024.