ISF Rapport Publicerad 2025-06-06

Sjukförsäkringen vid långvarig sjukfrånvaro

ISF ska granska den långvariga sjukfrånvaron i form av sjukersättning och sjukpenningfall längre än ett år. Granskningen är egeninitierad.

ISF ska studera gruppen personer som har ersättning för långvarig sjukfrånvaro i form av sjukersättning eller sjukpenning i över ett år. Genom att analysera hur sjukpenningen och sjukersättningen fungerar, både var för sig men också i relation till varandra, vill ISF belysa hur sjukförsäkringen fungerar sammantaget för de personer som har en långvarig sjukfrånvaro.

Hur många som har ersättning från sjukförsäkringen liksom hur länge personer har ersättning har varierat över tid. I början av 2000-talet var sjukfrånvaron på historiskt höga nivåer. Sedan dess har flera förändringar i regelverket inom sjukförsäkringen genomförts och antalet personer som har ersättning för långvarig sjukfrånvaro har minskat betydligt. Under inledningen av 2020-talet har det skett vissa förändringar i regelverket som syftat till att fler personer ska beviljas både sjukpenning och sjukersättning.

De olika justeringarna av sjukförsäkringens regelverk har delvis förändrat hur sjukförsäkringen används. Konsekvenserna av dessa förändringar kan yttra sig på många sätt. Sannolikheten att beviljas ersättning påverkas. Men det kan också leda till att nivån på ersättningen påverkas, liksom stödet till den försäkrade och möjligheterna till återgång i arbete.

Resultatet av granskningen ska redovisas senast juni 2025.