ISF Rapport Publicerad 2024-11-30

Har den tredje reserverade månaden påverkat hur föräldrar delar på föräldraledighet och VAB?

ISF ska granska om föräldrar delar mer lika på betald och obetald föräldraledighet och på vård av sjukt barn (VAB) som en konsekvens av den tredje reserverade månaden.

I januari 2016 infördes en tredje reserverad månad inom föräldraförsäkringen. ISF ska granska vilken effekt den regeländringen har haft på hur föräldrar delar på betald och obetald föräldraledighet. Vi ska även undersöka om den tredje reserverade månaden har påverkat hur föräldrar senare, upp till det att barnet är fyra år, delar på tillfälliga föräldraledighet för vård av sjukt barn (VAB).

Tidigare studier har visat att både den första, den andra och den tredje reserverade månaden bidrog till att mammors uttag av föräldrapenning minskade, medan pappors uttag ökade. Effekten var dock mindre för den tredje reserverade månaden. Få studier har hittills undersökt på vilket sätt de reserverade månaderna påverkat hur föräldrar delar på hela föräldraledigheten, både betald och obetalt, eller hur föräldrar delar på VAB. Vi hoppas därför kunna bidra med ny kunskap på området.

Rapporten planeras att publiceras sista kvartalet 2024.

Granskningen är en del av ett större projekt om betald och obetald omsorg om barn. Den första rapporten Vilka föräldrar använder obetald föräldraledighet? undersöker föräldrars enskilda användande, dels hur betald och obetald ledighet fördelas inom föräldraparet. Och hur detta ser ut för olika socioekonomiska och demografiska grupper av föräldrar.