Pågående rekryteringar

Här kan du följa var i processen våra pågående rekryteringar befinner sig.

Utredare med erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete

Urval och intervjuer pågår.