Överklaga tillsättning

Vill du överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till Inspektionen för socialförsäkringen, Box 1056, 405 22 Göteborg.

I brevet talar du om vilket beslut du överklagar. Tala också om vilken ändring av beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre veckor efter det att tillsättningen anslogs (när en rekrytering är avslutad offentliggörs den på ISF:s officiella anslagstavla på Lilla Bommen 1, Göteborg).

Vi sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.