Avslutade rekryteringar

När en rekrytering är avslutad offentliggörs den på ISF:s officiella anslagstavla på Lilla Bommen 1, plan 7.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 14 november 2023.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 8 november 2023

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 20 juni 2023.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 15 juni 2023.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 31 maj 2023.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 13 april 2023.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 20 mars 2023.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 23 februari 2023.

Rekryteringen är avbruten. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 27 januari 2023.

Rekryteringen är avbruten. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 21 december 2022.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 14 juni 2022.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 7 april 2022.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 17 mars 2022.

ISF beslutar att avbryta rekryteringen av Enhetschef med erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete som påbörjades i oktober 2022. En av två tjänster har tillsats enligt tidigare beslut.

En av två tjänster har tillsatts. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 31 januari 2022.

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 10 januari 2022.