Avslutade rekryteringar

När en rekrytering är avslutad offentliggörs den på ISF:s officiella anslagstavla på Lilla Bommen 1, plan 7.

Utredare med goda kunskaper i kvantitativ analys

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 20 juni 2023.

Utredare med juristexamen och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 15 juni 2023.

Utredare över sommaren

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 31 maj 2023.

Enhetschef för Enheten för pension

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 13 april 2023.

Utredare med inriktning på sjukförsäkring och rehabilitering

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 20 mars 2023.

Enhetschef med erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 23 februari 2023.

Analys och utredning av socialförsäkringen med inriktning på barn- och familjeområdet

Rekryteringen är avbruten. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 27 januari 2023.

Utredare med goda kunskaper om kvalitativa eller kvantitativa metoder

Rekryteringen är avbruten. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 21 december 2022.

Utredare med intresse för socialförsäkringen

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 14 juni 2022.

Vikarierande enhetschef med erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 7 april 2022.

Utredare med juristexamen och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 17 mars 2022.

Enhetschef med erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete

ISF beslutar att avbryta rekryteringen av Enhetschef med erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete som påbörjades i oktober 2022. En av två tjänster har tillsats enligt tidigare beslut.

Enhetschef med erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete

En av två tjänster har tillsatts. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 31 januari 2022.

Utredare med mycket goda kunskaper om sjukförsäkringen

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 10 januari 2022.