Arbeta hos oss

På ISF arbetar du i en stimulerande och lärande arbetsmiljö med högt i tak. Vi har en unik sammansättning av kompetens och arbetar tillsammans i multidisciplinära projektgrupper.

På ISF får du arbeta med kvalificerad analys och utredning i en stimulerande, nytänkande och lärande miljö. Du får granska olika typer av frågor inom socialförsäkringen tillsammans med kunniga kollegor med olika utbildningsbakgrund i multidisciplinära projekt.

Socialförsäkringen berör och skapar trygghet för människor genom hela livet. Många människor använder någon eller några av de många förmåner som socialförsäkringen omfattar. ISF:s uppdrag att granska och utvärdera socialförsäkringsområdet innebär att vi arbetar för att föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen, pensioner och andra områden fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt. Vi publicerar våra resultat i rapporter som förser regeringen och myndigheter med kunskap för dagens och morgondagens beslut som påverkar socialförsäkringen.

Socialförsäkringen är ett komplext system som har stor betydelse för hur det svenska samhället fungerar. En stor del av våra gemensamma utgifter går åt för att finansiera socialförsäkringen och de myndigheter som administrerar försäkringen. Hos oss får du granska både olika förmåner, hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten administrerar förmånerna och vilka effekter socialförsäkringen har i samhället. Vi använder oss både av kvalitativa och kvantitativa metoder i våra granskningar, och ofta kombinerar vi flera metoder. Det ger oss möjlighet att analysera frågor om rättssäkerhet, effektivitet och effekter för individ och samhälle.

Hos oss får du möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper inom socialförsäkringen och i olika metoder för att samla in och analysera kvalitativa och kvantitativa data. Du arbetar med att identifiera områden som behöver granskas, genomför granskningar, sammanställer och tolkar resultat, skriver rapporter och ger rekommendationer och förslag. Huvudparten av vårt arbete genomförs i projektgrupper där du kan utvecklas som projektmedarbetare och projektledare. Det finns även ett utrymme för självständigt arbete och du förväntas ta ett stort ansvar för din egen och verksamhetens utveckling.

På ISF arbetar kunniga, nyfikna och analytiska medarbetare med olika perspektiv och utbildningsbakgrund tillsammans i multidisciplinära projekt. En del har bred och övergripande kunskap om socialförsäkringen medan andra har djup kunskap inom något av de områden som vi granskar, ofta i kombination med kunskaper om kvalitativa och kvantitativa metoder. Även erfarenhet från andra områden som har beröringspunkter med socialförsäkringen är vanligt på ISF. ISF anställer utredare med både kortare och längre erfarenhet.

Våra medarbetare har grund- eller forskarutbildning inom till exempel juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, sociologi, statistik och statsvetenskap.

För ISF är ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare viktigt. Som anställd har du goda möjligheter till flextid och att arbeta delvis på distans. ISF verkar hälsofrämjande genom bland annat friskvårdsaktiviteter, gym på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag.

Lediga jobb

Praktisera hos oss