2022:2 Publicerad 2022-03-18

Effekter av ISF:s verksamhet

Denna skrivelse redovisar de effekter av ISF:s verksamhet som myndigheten har kunnat se under 2021.

Skrivelsen inleds med en allmän diskussion om effekterna av tillsyns- och granskningsverksamheten. Därefter redovisas effekter av ISF:s arbete på riksdagens och regeringens styrning, på myndigheternas styrning och handläggning och på rättsutvecklingen inom socialförsäkringsområdet. Skrivelsen avslutas med en beskrivning av vilken spridning ISF:s rapporter har fått i övrigt under året.