2020:2 Publicerad 2020-12-01

Utvärdering av samordningsförbundets verksamhet på individnivå – delredovisning

Regeringen har gett ISF i uppdrag att förbereda och genomföra en
utvärdering av Samordningsförbundens verksamhet på individnivå.

Utvärderingen av samordningsförbundens verksamhet på individnivå består
av två delar, utvärderingen av FINSAM teamen i Malmö stad och utvärderingen av teamverksamhet vid Göteborgs, Insjörikets och Stockholms stads samordningsförbund.