2019:2 Publicerad 2019-12-17

Effekter av tidsbegränsade uttag av tjänstepensioner – slutredovisning

ISF fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag att utreda hur de tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används. ISF skulle också utvärdera effekterna av tidsbegränsade uttag. Denna skrivelse är en slutredovisning av regeringsuppdraget.

I skrivelsen beskrivs kortfattat de rapporter som skrivits inom ramen för uppdraget och avslutas med en sammanfattande diskussion om tidsbegränsade uttag av
tjänstepensioner.

ISF:s analyser visar bland annat att:

  • de tidsbegränsade uttagen av tjänstepension ökar
  • tidsbegränsade uttag kan påverka både pensionärernas ekonomi och samhällsekonomin
  • tidsbegränsade uttag berör relationen mellan individuell valfrihet och målet om ett förlängt arbetsliv
  • försäkringsgivarna och parterna har ett ansvar för information och förval.