2016:1 Publicerad 2016-05-31

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män

I denna skrivelse analyseras valet att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat.

Valmöjligheterna har ökat inom samtliga kollektivavtalade tjänstepensioner
över tid. I samtliga fall finns det åtminstone en del som kan väljas som en
tidsbegränsad pension.

Andelen som tar ut tjänstepensionen tidsbegränsat har ökat något över tid.
Analysen visar dock att nästan alla som tar ut tjänstepension tidsbegränsat
har ytterligare tjänstepension/er att få inkomst från när den tidsbegränsade
tjänstepensionen har upphört.