2015:2 Publicerad 2015-04-15

Försäkringskassans administration – produktivitet och kvalitet 2014

I denna skrivelse analyserar ISF hur Försäkringskassans administrativa effektivitet utvecklats.

Utifrån en analys av tillgängliga mått skedde sammantaget inga stora förändringar under 2014. Bristen på uppföljning av hur den rättsliga kvaliteten utvecklats reser dock en del frågetecken.

Produktiviteten, det vill säga kostnaden per handlagt ärende, är sammantaget relativt oförändrad. Nya automatiseringar har bidragit till fortsatta produktivitetsökningar inom barn- och familjeområdet, men mot detta ställs produktivitetsminskningar inom andra områden.

Kvalitet är ett komplext begrepp som består av flera olika aspekter som tillgänglighet, handläggningstider, rättslig kvalitet och hur de försäkrade uppfattar handläggningen. Eftersom resultaten utvecklats åt olika håll är det svårt att göra en samlad bedömning av kvaliteten i Försäkringskassans verksamhet.