2013:1 Publicerad 2013-05-31

Försäkringskassans förändringsarbete – slutrapportering

Detta är ISF:s slutrapportering i regeringsuppdraget att utvärdera
Försäkringskassans effektiviseringsarbete.

Försäkringskassan fick i november 2010 i uppdrag av regeringen att ta fram en tvåårig handlingsplan för myndighetens effektiviseringsarbete. Denna handlingsplan skulle innehålla åtgärder för att åstadkomma en effektiv administration som bedrivs inom de minskade ekonomiska ramar som skulle börja gälla från 2013.