2012:1 Publicerad 2012-01-20

Felberäkning av assistansersättning

I samband med en granskning av Försäkringskassans handläggning av
assistansersättningen har ISF identifierat normerande skrivningar i
vägledningen som leder till räknefel.

Utbetalningarna baseras på att ett år består av 368 dagar istället för det korrekta 365 (366 för skottår). Sammantaget uppgår de felaktiga utbetalningarna till omkring 200 miljoner kronor per år. ISF rekommenderar att utbetalningarna fortsättningsvis baseras på det faktiska antalet dagar.