2012:1 Publicerad 2012-01-20

 Felberäkning av assistansersättning