2011:1 Publicerad 2011-05-02

Vilka mekanismer har styrt sjukskrivningsmiljarden

I regleringsbrevet för budgetåret 2011 gavs ISF i uppdrag att genomföra en uppföljning av sjukskrivningsmiljarden. Det övergripande målet med sjukskrivningsmiljarden är att ge ekonomiska drivkrafter för landstingen att minska sjukfrånvaron i sitt län och prioritera sjukskrivningsfrågorna. Landstingen ska bidra till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. 

Denna skrivelse är en del av rapporteringen. Syftet är att kvalitativt analysera vilka mekanismer som har styrt landstingens arbete med sjukskrivningsmiljarden.