ISF Rapport 2023:13 Publicerad 2023-12-12

Rätt PGI?

Enskilda personer kan få sin pensionsgrundande inkomst (PGI) och allmänna pension baserad på felaktiga utbetalningar från a-kassorna och Försäkringskassan. Det visar ISF:s granskning av vad som händer med PGI när felaktiga utbetalningar upptäcks och krävs tillbaka.

Både inkomst från arbete och ersättningar såsom sjukpenning och arbetslöshetsersättning ligger till grund för människors pensionsgrundande inkomst (PGI) som Skatteverket beslutar om varje år.

ISF har granskat vad som händer med PGI i de fall då Försäkringskassan eller en a-kassa upptäcker och kräver tillbaka ersättningar som har betalats ut felaktigt. Granskningen visar att om felaktiga utbetalningar upptäcks efter att Skatteverket redan har beslutat hur mycket en person ska betala i skatt för ett år tas inga egna initiativ av Skatteverket att ändra personens skatt eller PGI.

Skatteverket har stöd för sitt sätt att arbeta i rättspraxis. Men en konsekvens av hur systemet fungerar är att personer kan få PGI och pension baserat på en felaktig utbetalning. Pensionsmyndigheten använder nämligen Skatteverkets PGI-uppgifter för att besluta hur mycket allmän pension en person har tjänat in under året. Pensionsmyndigheten har inga möjligheter att kontrollera de PGI-uppgifter Skatteverket levererar till myndigheten.

ISF rekommenderar regeringen att se över behovet av förändringar. Det kan vara nödvändigt att förändra regelverket för att se till att felaktiga utbetalningar inte ligger till grund för PGI, eller för vilken pension en person i slutändan får.