ISF Rapport 2023:8 Publicerad 2023-10-25

De nya äldrereglerna i sjukersättningen

Nästan tre gånger så många 61–65 åringar beviljas sjukersättning sedan de nya äldrereglerna började gälla 1 september 2022. Men ISF:s granskning visar att det finns flera utmaningar när Försäkringskassan ska bedöma personers rätt till ersättningen.

Sedan de nya reglerna trädde i kraft ser vi att allt fler äldre ansöker om sjukersättning. Antalet äldre personer som har nybeviljats sjukersättning efter en ansökan har blivit nästan tre gånger så många sedan lagändringen. För närvarande gäller att äldrereglerna kan tillämpas när en person är 60 år och 11 månader till och med månaden innan personen fyller 66 år.

ISF har granskat Försäkringskassans tillämpning av de nya reglerna i ett tidigt skede för att identifiera eventuella svårigheter vid bedömningen. Vår granskning visar att förarbetena till de nya reglerna är otydliga i flera avseenden gällande den bedömning som Försäkringskassan ska göra.

Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan mot de arbeten som personen haft erfarenhet av de senaste 15 åren. Men det framgår inte tydligt hur innehållet i olika arbeten ska bedömas, eller hur länge och i vilken omfattning en person ska ha arbetat för att det ska räknas som tillräcklig erfarenhet. Det kan också vara en utmaning för Försäkringskassan att utreda och kontrollera förhållanden som ligger femton år tillbaka i tiden.

Granskningen tyder på att Försäkringskassan tolkar regelverket på så sätt att arbetsförmågan bedöms mot specifika arbetsuppgifter en person tidigare haft och inte mot vad liknande arbete vanligtvis innehåller. Skillnaden blir då väldigt stor mellan de betydligt lägre omställningskrav som ställs på en person som omfattas av äldrereglerna och de högre krav som ställs på personer som omfattas av de vanliga reglerna.

Pressmeddelande

Svårtolkade äldreregler i sjukersättningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.