ISF Rapport 2023:4 Publicerad 2023-05-23

Utan inkomst efter avslag

ISF har granskat hur vanligt det är att sakna inkomst efter avslag på ansökan om sjukpenning, vilka faktorer som ökar risken för det och i vilken utsträckning de som saknar inkomst har vänt sig till Arbetsförmedlingen. Rapporten visar att 7 procent av de som får avslag saknar inkomst efter avslaget. Det finns en rad faktorer som påverkar risken, men högst risk att sakna inkomst har personer som inte har arbetat på länge på grund av sjukfrånvaro eller arbetslöshet, samt män och unga.

Totalt är det 3 690 personer (7 procent) som saknar inkomst av de 51 119 som får avslag under den studerade perioden.

Kvinnor är överrepresenterade bland de som får sjukpenning och bland de som får avslag, men män har högre risk att sakna inkomst efter avslaget än kvinnor. De som har varit inskrivna länge hos Arbetsförmedlingen eller haft sjukpenning i flera år vid avslaget har också hög risk att sakna inkomst. Unga personer löper även högre risk att sakna inkomst än äldre.

Nästan hälften av de som saknar inkomst efter avslaget skriver inte in sig hos Arbetsförmedlingen, trots att det är en förutsättning för att få rätt till ersättningar och stöd vid omställning. Det finns också en del som skriver in sig hos Arbetsförmedlingen men som där bedöms inte kunna söka arbete. Män är överrepresenterade både bland de som inte skriver in sig och bland de som Arbetsförmedlingen bedömer inte kan söka arbete.

ISF ska granska orsakerna till varför personer saknar inkomst efter avslag på ansökan om sjukpenning och presentera resultaten i en kommande rapport.

Pressmeddelande

7 procent saknar inkomst efter nekad sjukpenning Pdf, 94.7 kB, öppnas i nytt fönster.