ISF Rapport 2022:8 Publicerad 2022-12-15

Ekonomiska konsekvenser för barnfamiljer med bostadsbidrag

Den 1 mars år 2018 infördes ett nytt bostadsbidrag för föräldrar med barn som bor växelvis. I samma reform avskaffades underhållsstödet för växelvist boende samtidigt som umgängesbidraget och inkomstgränsen inom bostadsbidraget höjdes. ISF har fått i uppdrag av regeringen att analysera de ekonomiska konsekvenserna för berörda barnfamiljer.

Reformen syftar till att ge särlevande föräldrar med barn som bor växelvist likvärdiga förutsättningar för att få ekonomiskt stöd till sitt boende, oavsett var barnet är folkbokfört. ISF anser att det nya bidraget för växelvist är bättre anpassat till om barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar. ISF drar också slutsatsen att bidragets betydelse har ökat därför att många föräldrar har fått en höjning genom reformen.

ISF:s resultat visar att cirka 71 300 barnfamiljer, vilket motsvarar 59 procent av samtliga barnfamiljer med bostadsbidrag, har fått ett höjt bidrag. Höjningen för dessa är i genomsnitt cirka 380 kronor i månaden. Men samtidigt har avskaffandet av underhållsstödet vid växelvist boende lett till att en mindre grupp barnfamiljer förlorar relativt mycket i bidrag. Totalt sett är det drygt 8 100 barnfamiljer, motsvarande 7 procent, som får cirka 1 000 kronor mindre efter reformen. Förlusten blir större om familjen har många barn. Ensamstående kvinnor är i majoritet både bland de som får en höjning och sänkning av bidraget.

Bostadsbidraget har höjts för många barnfamiljer – men en mindre grupp har förlorat mycket Pdf, 190.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Reformen i korthet

  • Ett nytt bostadsbidrag för föräldrar med barn som bor växelvis infördes 2018.
  • Samtidigt började underhållsstöd vid växelvist boende att fasas ut och var avskaffat i februari 2021. Bidraget var ett inkomstprövat ekonomiskt stöd till särlevande föräldrar med låga inkomster.
  • Umgängesbidraget höjdes 2018. Det är en del av bostadsbidraget för hushåll där barn bor tidvis.
  • Inkomstgränsen för bostadsbidrag höjdes stegvis under 2018–2021. Det är den gräns då det maximala bostadsbidraget börjar att minska.