ISF Rapport 2022:2 Publicerad 2022-02-25

Utvecklingen av socialförsäkringsförmånerna under de senaste 30 åren

Värdet av de offentliga socialförsäkringarna har urholkats under en längre tid. De täcker en allt mindre del av inkomstbortfallet när personer blir sjuka, arbetslösa eller föräldralediga.

ISF har studerat utvecklingen av bidragsnivåer och inkomsttak i socialförsäkringen under perioden 1992–2018. Analysen visar att inkomsttaken i de försäkringar som ska ersätta inkomstbortfall inte har följt löneutvecklingen. Det har lett till att allt fler får inkomster som överstiger inkomsttaken och därmed inte ersätts av försäkringen. 1992 hade till exempel 14 procent av männen och 2,4 procent av kvinnorna inkomster över inkomsttaket i sjukpenningen. 2017 var motsvarande andelar 57,4 procent av männen och 37,8 procent av kvinnorna.

Även ersättningar som riktas till personer med låg inkomst eller som inte har arbetat har halkat efter under perioden. Konstruktionen av dessa garantiersättningar kan bidra till ökade inkomstskillnader under perioder då reallönerna ökar. Det beror på att ersättningarna antingen skrivs upp med prisutvecklingen eller anges i fasta belopp som kräver nya beslut för att justeras.

Trots att flera bidragsnivåer har höjts under senare år, visar vår analys att bidragens värde har urholkats under långa perioder då inga nya beslut har fattats. När riksdagen beslutade att höja det allmänna barnbidraget 2018 var det första gången sedan 2006. Bidragets faktiska värde hade då successivt sjunkit med 11 procent.

När bidragsnivåerna urholkas försämras bidragens funktion att minska skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan olika grupper. Det är därför viktigt att följa upp och utvärdera konsekvenserna av bidragsnivåernas och inkomsttakens konstruktion och utveckling.

Pressmeddelande

Socialförsäkringen har urholkats de senaste 30 åren Word, 261.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade publikationer

Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet – ISF rapport 2014:4 Öppnas i nytt fönster.