ISF Rapport 2022:1 Publicerad 2022-01-27

Kvinnors och mäns kunskap om pensioner och pensionssystemet

Få kvinnor och män vet något om de delar i pensionssystemet som syftar till att göra pensioner mer jämställda. Däremot kan män något mer än kvinnor om hur pensionssystemet och pensioner fungerar. Men skillnaderna är små och har ett starkt samband med ekonomiska kunskaper och hur mycket pension man har tjänat in.

ISF har undersökt om det finns skillnader mellan kvinnor och män när det gäller vad de vet om pensionssystemet och pensioner i stort.

Resultaten visar att både män och kvinnor i åldrarna 30–60 år har låg kunskap om pensionssystemet och dess delar, men kvinnor har något lägre kunskap än män. Framför allt har kvinnor lägre kunskaper när det gäller hur stort deras eget pensionskapital är och hur man bygger upp ett pensionskapital.

Könsskillnaden i pensionskunskaper har främst ett samband med att kvinnor i genomsnitt har lägre ekonomiska kunskaper än män och att de har tjänat in ett lägre pensionskapital i jämförelse med män.

Det är också mycket få män och kvinnor som kan något om de delar i det allmänna pensionssystemet där man genom aktiva val kan välja att göra sina pensioner mer jämställda som föräldrar eller par. Det är dessutom väldigt ovanligt att någon gör aktiva val inom dessa delar i pensionssystemet. Färre än 1 procent har gjort en pensionsöverföring till en maka eller make.

Rapporten är en uppföljning av en tidigare studie om kunskapsläget inom befolkningen (IFAU-rapport 2020:23) och bygger på en gemensam enkät framtagen av ISF, IFAU och Uppsala universitet.

Pressmeddelande

Låg kunskap om hur pensionssystemet kan göra pensioner mer jämställda Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade publikationer

Svenska folkets kunskaper om pensionen - IFAU rapport 2020:23 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.