ISF Rapport 2021:11 Publicerad 2021-12-15

Timschablonen inom assistansersättningen

ISF har kartlagt och analyserat förutsättningarna för att skapa en långsiktig och stabil uppskrivning av prissättningen av den personliga assistansen.

ISF finner att nuvarande sätt att prissätta tjänsten, det vill säga att försöka nå kostnadstäckning för anordnarna av personlig assistans, är förenade med ett flertal samhällsekonomiskt oönskade problem.

  • Prissättningen begränsar möjligheten för brukare som har särskilda behov av personliga assistenter med olika utbildningsgrad, kompetens och erfarenhet att själva välja personlig assistent eller assistansanordnare.
  • Oavsett underlag för att beräkna ett pris på en sådan marknad kommer förbättringar för någon aktör ske på bekostnad av någon annan, utan att det går att bedöma om detta är en godtagbar samhällsekonomisk lösning. Prissättningen blir därmed värderingsstyrd och politisk, inte empirisk.
  • Ett pris som inte är anpassat till brukarens hjälpbehov och en skyldighet för kommuner att bedriva personlig assistans för den som inte kan välja en privat assistansanordnare riskerar att leda till stora övervältringskostnader från stat till kommun.

ISF anser att det finns förutsättningar för att utveckla en mer samhällsekonomiskt försvarbar prissättningsmodell av den personliga assistansen – en differentierad timschablon. Vi beskriver i rapporten att det går att använda den goda tillgången på information om brukarna och assistentmarknaden för att utveckla, testa och utvärdera en sådan prissättningsmodell.